Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradenské centrum (PC)

Úzce spolupracuje s logopedy, foniatry, tlumočníky do znakového jazyka, audioprotetickými firmami, firmami zajišťující kompenzační pomůcky a příslušenství ke sluchadlům.

Dále pak se základní organizací nedoslýchavých a základní organizací neslyšících v Táboře, s centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

 

Poradenské centrum provádí ambulantní i terénní služby

  • ambulantní - osobní návštěva zájemce či uživatele služby na pracovišti

  • terénní - vyžádaná služba zájemcem či uživatelem je uskutečněna v předem domluveném místě, termínu a čase např. v jeho bytě, v zařízení jako je Domov seniorů apod. (G - centrum Tábor, Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Jindřichův Hradec, Písek, Milevsko, Soběslav, Týn nad Vltavou, Planá nad Lužnicí)

Poslání

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám se sluchovým postižením a dalším lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci následkem sluchové ztráty nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteří nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

 

Cíl

Cílem Poradenského centra je:

  • přispívat ke zkvalitnění života uživatelů a k jejich zařazení do společnosti

  • zvyšovat právní vědomí, samostatnost, vědomosti a dovednosti uživatelů potřebné pro řešení jejich vlastní situace.

 

Okruh osob

Cílovou skupinu odborného sociálního poradenství tvoří:

  • Osoby se sluchovým postižením všech věkových skupin bez rozdílu doby vzniku sluchové vady (neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem a osoby s tinnitem).

  • Další osoby, které se ve svém životě setkávají se sluchovým postižením a nějakým způsobem jim zasahuje do života (osobního či pracovního), či ho nějak ovlivňuje.