Jdi na obsah Jdi na menu
 


Péče o sluchadla

1. 1. 2018

Sluchadlo je jemný elektronický přístroj a proto potřebuje stálou péči. Bez této péče se životnost Vašeho sluchadla výrazně zkrátí a také poruchy jsou častější a opravy sluchadla dražší.

 

péče o závěsné sluchadlo

 • Asi jednou týdně vyčistěte koncovku a hadičku sluchadla. Koncovku sejměte ze sluchadla (opatrně – držte háček sluchadla co nejblíže konci, aby se neulomil), koncovku umyjte teplou vodou s malou přísadou saponátu nebo mýdla, hadičku a otvory v koncovce vyfoukněte nebo vysušte.
 • Současně zkontrolujte, zda není hadička již tvrdá  - v tomto případě ji dejte odborně vyměnit. Jinak riskujete ulomený háček, vypadávání tvarovky či jinou nepříjemnost, která Vám znemožní sluchadlo používat.
 • Baterii včas vyměňujte, téměř vybitá baterie způsobí nečistý a nesrozumitelný poslech. Pokud sluchadlo nepoužíváte delší dobu (na noc a déle), baterii vždy vyjměte nebo alespoň otevřete dvířka s baterií.
 • Povrch sluchadla i koncovku denně otřete suchou látkou, nebo papírovým kapesníčkem.
 • Jednou za půl roku dejte sluchadlo odborně prohlédnout a vyčistit. Pokud se pohybujete v prašném a vlhkém prostředí, je nutné čištění častější. Pokud nosíte sluchadlo převážně doma, je možné dobu mezi servisními prohlídkami prodloužit.

 

péče o zvukovodové sluchadlo

 

 • Nejlépe vždy po vyndání sluchadla, vyčistěte výstupní otvor sluchadla štětečkem. Tato výstupní část chrání elektroniku uvnitř sluchadla před ušním mazem.
 • Povrch sluchadla čistěte každý večer měkkým hadříkem.
 • Baterii včas vyměňujte, téměř vybitá baterie způsobí nečistý a nesrozumitelný poslech. Pokud sluchadlo delší dobu nepoužíváte (přes noc a déle), baterii vždy vyndejte nebo otevřete dvířka s baterií.
 • Jednou za půl roku dejte sluchadlo odborně vyčistit. Pokud se vyskytujete v prašném a vlhkém prostředí, je nutné čištění častější. Pokud nosíte sluchadlo převážné doma, je možné dobu mezi servisními prohlídkami prodloužit.

 

Dodržujte tyto zásady

 

 • Nikdy do sluchadla nezasahujte
 • Nikdy nehýbejte s nastavovacími prvky sluchadla
 • Prvek pro ovládání hlasitosti nastavujte vždy na subjektivně nejlepší = nejpříjemnější poslech
 • Nepoužívejte baterie do hodinek nebo jiné nevhodné baterie
 • Chraňte sluchadlo před vlhkostí, potem, rozpouštědly, vysokými teplotami, mechanickým namáháním a pády
 • Sluchadlo nesmí přijít do kontaktu s vodou

 

Řešení problémů

 

případě, že sluchadlo nefunguje zcela správně, můžete provést rychlou kontrolu následujícím způsobem. Zapněte sluchadlo. Přepínač M-T nastavte na M, regulátor hlasitosti dejte naplno a sluchadlo vezměte do ruky. Zavřete ruku.  Pokud sluchadlo pracuje, bude pískat nebo krátce pípne (u plně automatických sluchadel). Pokud sluchadlo nepíská nebo nepípne, zkontrolujte následující věci:

 • Je ve sluchadle čerstvá baterie?
 • Je baterie vložena do sluchadla správně?
 • Je sluchadlo zapnuté?
 • Je regulátor hlasitosti naplno?
 • Není zvukový výstup a ušní tvarovka ucpána mazem?
 • Nejsou v hadičce a ušní tvarovce kapičky z vlhkosti?

Nezapomeňte, že mnoho osob se sluchovým postižením nemůže slyšet pískání nebo pípnutí sluchadla. Proto při zjišťování problému se sluchadlem potřebují asistenci. Pokud je zásuvka baterie špinavá od vytékající baterie nebo jiné nečistoty, vyčistěte ji smotkem vaty. Pokud je ve sluchadlo vlhko, otřete baterii hadříkem. Pokud si uživatel sluchadla stěžuje, že je zvuk celkově příliš slabý, může být příčina v nahromadění ušního mazu v jeho uchu. Maz by měl odstranit ušní lékař. Jiným důvodem slabého nebo zkresleného zvuku může být zhoršení sluchu. V tomto případě je nutné odborné vyšetření.  

Pro správnou funkci závěsného sluchadla je potřeba zkontrolovat následující úkony

 

Pokud sluchadlo píská v uchu

 • zda je správně nasazena a utěsněna koncovka (tvarovka) v uchu zda není hadička u tvarovky porušená – prasklá, či tvrdá
 • zda je hadička dostatečně dlouhá
 • zda není zvukový výstup ucpaný ušním mazem
 • zda není v uchu ušní maz
 • zda sluchadlo nemá poruchu – odeslání do servisu

Pokud sluchadlo nezesiluje, je třeba zkontrolovat:

 • zda není koncovka (tvarovka) nebo zvukový hák ucpaný ušním mazem
 • zda je funkční baterie
 • zda sluchadlo nemá poruchu – odeslání do servisu

Pokud sluchadlo zkresluje, je třeba zkontrolovat:

 • zda je funkční baterie
 • zda je průchodný odvětrávací kanálek u tvarovky
 • zda sluchadlo nemá poruchu – odeslání do servisu

 

Pro správnou funkci zvukovodového sluchadla je potřeba zkontrolovat následující úkony

 

Pokud sluchadlo píská, je třeba zkontrolovat:

 • zda je správně nasazeno a utěsněno sluchadlo v uchu
 • zda není sluchadlo porušeno – prasklina nebo jiné porušení skořepiny sluchadla
 • zda sluchadlo nemá poruchu – odeslání do servisu

 

Pokud jsou předchozí body v pořádku a sluchadlo stále píská, je potřeba opravit tvar tvarovky nebo doladit sluchadlo. Pokud i tak sluchadlo nefunguje správně, je třeba ho předat servisu. Součástky ve sluchadle jsou velmi citlivé a snadno se zničí. Sluchadlo může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Nikdy se nesnažte otevírat sluchadlo sami!! Kdykoliv se na naši organizaci můžete obrátit.