Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak komunikovat s lidmi se sluchovým postižením

1. 1. 2018
  • Před navázáním hovoru s člověkem se sluchovým postižením zajistěte oční kontakt. Dotyčná osoba většinou odezírá. Nikdy nemluvte s člověkem, jenž špatně slyší, je-li k vám obrácen zády či ze strany, nebo když k němu stojíte zády vy. Pokud se na vás nedívá, upozorněte ho třeba jemným dotykem.
  • Při rozhovoru dbejte na to, aby váš obličej byl dokonale osvětlen, nestavte se zády k oknu.
  • Dodržujte přiměřenou vzdálenost. Intenzita zvuku klesne o 50%, pokud se vzdálenost zdvojnásobí, a i několik málo metrů může zabránit zaslechnutí sdělení.
  • Hovořte zřetelně – ale nekřičte a neměňte rychlost řeči. Porozumění řeči často nebývá otázkou hlasitosti, ale jasnou, viditelnou artikulací každého slova. Neporozumění jednoho slova může změnit význam celého sdělení nebo způsobit konec konverzace.
  • Pokud osoba neporozumí větě i po několikátém opakování, pokuste se zvolit jiná slova stejného významu. Ujistěte se, že váš nedoslýchavý partner všemu dobře rozuměl. Potřebné informace opakujte bez nervozity, případně pozměňte stavbu věty nebo použijte jiná slova.
  • Vnímat řeč pomocí sluchadla a navíc odezírat je značně namáhavé. Proto pokud je to možné, vypněte všechny zdroje zvuku. Ve velmi hlučném prostředí, které se nedá ovlivnit, je velkou pomocí, když se před mluvením nedoslýchavého dotknete nebo ho oslovíte jménem.
  • Jste-li s nedoslýchavým člověkem ve společnosti dalších osob, dbejte na to, aby se i on zúčastnil rozhovoru. Sdělte mu, o čem je řeč, případně použijte i písemné sdělení. Společně dohlédněte na to, abyste nemluvili najednou, ale vždy jeden po druhém. Mnohdy ani dobře slyšící není schopen vnímat potřebné informace, mluví-li více lidí najednou, nebo je-li rozhovor rušen hudbou či hlukem.
  • Nezapomínejte ani v zápalu vzájemné diskuse na to, že rozhovor vyžaduje od osoby se sluchovým postižením plné soustředění, které vyvolá brzy únavu. Oddechový čas při důležitých jednáních přijímají rádi i slyšící lidé.
  • Když vám člověk se sluchovým postižením nerozumí, napište mu alespoň stručně na papír vše důležité, co bylo řečeno.
  • Povzbuzujte člověka se sluchovým postižením, aby využíval všechny dostupné kompenzační pomůcky a prostředky sociální rehabilitace (simultánní přepis, mobilní aplikace na přepis řeči). Indukční smyčky v konferenčních sálech a divadlech usnadňují osobám se sluchovým postižením rozumět sledovanému pořadu. 

Vaše trpělivost a porozumění jsou předpokladem pro vytváření dobrých mezilidských vztahů.