Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zařízení bezdrátového poslechu pro nedoslýchavé diváky v táborském divadle

5. 12. 2007

Táborské divadlo má indukční smyčku

Myšlenka zřídit v táborském divadle Oskara Nedbala indukční smyčku, vznikla při návštěvě členů Lions klubu na výroční schůzi Svazu neslyšících a nedoslýchavých (SNN) v Táboře v únoru 2007. Podpořila jí ředitelka PC SNN Ivana Entlicherová. V dubnu 2007 se sešly zainteresované strany (vedení divadla, Poradenské centrum SNN, Lions Club, dodavatelská firma Interhelp) a vznikla rámcová koncepce projektu.

Poté Lions Club Tábor na své členské schůzi 17. dubna 2007 jednomyslně financování tohoto projektu schválil.

Projekt dostal konečnou podobu v červnu 2007. Instalace indukční smyčky pro oba sály probíhala v době letních divadelních prázdnin. Oživení a testování se pro­vádělo v září a říjnu 2007. Slavnostní předání indukční smyčky veřejnosti se uskutečnilo 4. prosince 2007 na divadelním představení Naši furianti.

Toto představení se konalo v malém sále u příležitosti oslav 150 let trvání ochotnického divadla a 120 let od otevření historické divadelní budovy v Táboře. V úvodu zazněly fanfáry v podání žesťového souboru Posádkové hudby Tábor. Projevy týkající se obou výročí přednesli Mgr. Karel Daňhel (ředitel divadla), Mgr. Zuzana Pečmanová (místostarostka města) a Jarmila Nováková (vedoucí ochotnického souboru).

Prezident Lions Club Tábor Ing. Václav Hofreiter představil divákům Lionskou organizaci a její humanitární poslání. Při této příležitosti předal řediteli divadla plaketu symbolizující dar tábor­ských Lionů místnímu divadlu. Plaketa obsahuje lionský znak s mottem „We Serve" (my slouží­me) a oznamuje, že „Lions Club Tábor věnoval divadlu zařízení bezdrátového poslechu pro nedoslýchavé diváky". Tato plaketa byla umístěna v předsálí divadla. Divadelní představení bylo zcela vyprodané. Mezi diváky bylo mimo jiné 15 členů Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Táboře, ředitelka Poradenského centra SNN  Ivana Entlicherová a zástupce dodavatelské firmy Interhelp Ing. Zdeněk Kašpar. Jedním z vážených hostů představení byl sená­tor Mgr. Pavel Eybert.

Premiéra divadelního představení se vydařila a sklidila dlouhotrvající potlesk. Během přestáv­ky byla plaketa umístěna na stěnu v předsálí divadla,